قالب وردپرس تور کیش
۵۱۱

BP-511

باطری BP-511 به دوربین های ذیل میخورد
Canon EOS 10D
Canon EOS 20D
Canon EOS 20Da
Canon EOS 30D
Canon EOS 40D
Canon EOS 50D
Canon EOS 5D
Canon EOS D30
Canon EOS D60
Canon PowerShot G1
Canon PowerShot G2
Canon PowerShot G3
Canon PowerShot G5
Canon PowerShot G6

سایت در حال بروزرسانی می باشد.

قالب وردپرس تور کیش