قالب وردپرس تور کیش
nb5l-1

باطری کانن NB-5L

باتری کانن مخصوص مدلهای :

SD900 / SD700 IS / SD790 IS / SD800 IS / SD850 IS / SD870 IS / SD890 IS / SD950 IS

IXY 800 IS / IXY900 IS / IXY 1000

IXUS 800 IS / IXUS850 IS / IXUS 860 is / IXUS 950 IS / IXUS 970 IS

Canon Powershot SX210 is

Canon Powershot SX220 is

Canon Poweshot SX230 HS

سایت در حال بروزرسانی می باشد.

قالب وردپرس تور کیش